1. אסטרטגיה

 2. בירוקרטיה

 3.   גיוס הון

 4. משרד וציוד

 5. גיוס עובדים

 6. פרסום ושיווק

  צעדים בפתיחת עסק:

   מאמרים אחרונים

  1. איך לקבל כסף מקרנות הון סיכון?

   20.06.2011

   לפני הפנייה לקרן הון סיכון כדאי לבדוק את אופי הקרן והמשקיעים, זאת משום שקרנות שונות פועלות בתחומים שונים ובלעדיים ולעתים הפנייה כלל לא רלוונטית

   להמשך קריאה
  2. דרכים להשגת הון ראשוני

   20.06.2011

   כל בית עסק זקוק לתזרים נוסף של מזומנים מלבד התזרים השוטף. באם מדובר על הרחבת העסק, ביסוס העסק או כיסוי פערים בתזרים הנכנס והיוצא

   להמשך קריאה
  3. לאילו קרנות מובילות לגיוס הון כדאי לפנות?

   20.06.2011

   בישראל פועלות קרוב ל-100 קרנות הון סיכון, בגדלים שונים מבחינת הון מנוהל

   להמשך קריאה
  4. ייעוץ וחניכה לעסקים קטנים

   20.06.2011

   משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מפעיל תוכנית חונכות עסקית לעסקים קטנים ובינוניים, המשמשת כאמצעי סיוע במסגרת פעילות המשרד לעידוד וקידום מגזר העסקים הקטנים בישראל.

   להמשך קריאה
  5. רישום פטנטים

   12.06.2011

   פטנט הוא למעשה מסמך המונפק על ידי המדינה, המגן על זכויות של רעיון מסוים כרעיון מקורי ובלעדי לממציא שלו. חשוב לציין כי בישראל הזכות מוענקת לממציא הראשון שהגיש בקשה לפטנט על המצאה מסוימת, לכן כדאי להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר.

   להמשך קריאה
  6. מיסים, היטלים והתנהלות מול רשויות מקומיות

   12.06.2011

   למרות ההנחה המקובלת כי כל עסק דורש רישוי עסק, רק חלק מסוגי העסקים מוגדרים "טעוני רישוי", המוגדרים ברשימת עסקים טעוני רישוי. רישיון העסק הוא האישור הניתן על ידי הרשות המקומית לפתיחתו ולניהולו על פי החוק, הצווים והתקנות הנלוות לחוק.

   להמשך קריאה
  7. ייצוג וחקיקה

   12.06.2011

   שדולה לעידוד, טיפוח וקידום העסקים הקטנים, בראשות ח"כ רוחמה אברהם-בלילא. מטרות השדולה הן הבטחת המשכיות במתן סיוע לפיתוחם והתחזקותם של עסקים קטנים ובינוניים, הבטחת זכויות סוציאליות של עצמאיים, כולל ביטוח אבטלה

   להמשך קריאה
  8. הגדרת העסק כיישות חוקית

   12.06.2011

   לפני תחילת הפעילות של העסק העתידי שלכם, ישנם מספר צעדים חשובים במיוחד שהופכים את העסק ליישות חוקית מבחינה משפטית ועסקית מול הגופים הממשלתיים השונים. בתחילה, עליכם לנסח את הגדרת העסק שלכם.

   להמשך קריאה
  9. גופים התומכים בעסקים קטנים/בינוניים

   12.06.2011

   עסקים קטנים, מעצם היותם קטנים ובעלי כוח מועט, זקוקים לאיחוד כוחות תחת גוף שייצג את האינטרסים שלהם מול הגופים הממשלתיים השונים ומול הציבור. לכן, הוקמו בישראל מספר ארגונים שתפקידם לאגד את העסקים הקטנים והבינוניים, להגן על עמדותיהם ולסייע בשיפור פעילותם ותוצאותיהם.

   להמשך קריאה
  10. איפה צריך להירשם כשפותחים עסק

   09.06.2011

   כל עסק, לרבות עוסק פטור, מחויב לפתוח תיק במע"מ ולדווח בהתאם להגדרת העסק ולמחזור השנתי שלו.

   להמשך קריאה