סרטונים בנושא עובדים ואסטרטגיות ניהול

  • מוסדות מול שיתוף פעולה\ קליי שירקי

    יולי 2005, 20:49

    קליי שירקי מראה איך על מנת לגייס אנשים לצורך מטרה מסויימת לא חייב לסדר אותם במבנה המוסד המסורתי, אלא אפשר להגיע לאותן תוצאות גם באמצעות שיתוף הפעולה של המעורבים