תהליך הקמת חברה בישראל

מאמר מערכת פורסם: 02.05.2012
תהליך הקמת חברה בישראל

בכל שנה מוקמות בארץ אלפי חברות שונות, ובמגוון של תחומים. במסגרת הקמת החברה מתקיימים מספר תהליכים שונים, ההכרחיים להקמתה באופן הנכון ביותר ובהתאם לחוק שבמדינת ישראל. בין אם מדובר בבחירת רואה חשבון לצורך התנהלות כלכלית נכונה, ובין אם מדובר בבחירת שם לחברה, כל אלה מהווים שלבים חשובים והכרחיים, במסגרת הקמת החברה. אם אתם מתכננים לעשות זאת גם כן ולהקים חברה בקרוב במסגרת פתיחת עסק חדש, הנה לפניכם השלבים המרכזיים.

בחירת השם לחברה

אחד השלבים החשובים ביותר הוא בחירת שם לחברה. זהו שלב הכרחי על פי חוק בעת רישומה ברשם החברות ולכן נחשב בין השלבים החשובים והראשוניים ביותר. בעת בחירת השם, יש לוודא כי מדובר בשם זמין, שאיננו בבעלותה של חברה אחרת, העוסקת באותו התחום. בנוסף, יש לוודא כי השם אינו פוגע ברגשות הציבור ואינו בעל השלכות מכל סוג, לרבות השלכות ביטחוניות. חשוב לזכור כי שם החברה מוכרח להיות בשפה העברית, או בתוספת של שם בשפה האנגלית. במידה וישנה תוספת מסוג זה, על השם באנגלית להיות זהה לשם שבשפה העברית.

בחירת הכתובת לחברה

על פי החוק, על כל חברה לקבוע כתובת, שתהיה זו שתופיע ברישומיו של רשם החברות ותהיה ככתובתה הרשמית. על מנת לעשות זאת, יש להציג את כל המסמכים הרלוונטיים, המוכיחים כי כתובת זו רלוונטית לחברה. הסיבה לקביעת הכתובת ולהפיכתה לכתובתה הרשמית של החברה, היא לאפשר יצירת קשר עם החברה, בין אם בשליחת דואר מרואה החשבון או משרדים ממשלתיים שונים ובין אם במסגרת ביקורים הכרחיים אחרים. חשוב להבטיח כי אין מדובר בחברה מחתרתית, אשר איננה מעוניינת למסור את פרטיה המלאים ודרכי ההתקשרות שלה.

רישום החברה ברשם החברות

במסגרת הליך זה יש לצרף מספר טפסים ורישומים שונים, על מנת לבצע את הרישום. ראשית יש להמציא תקנות לחברה. את זאת ניתן לעשות בעזרתו של עורך דין, המנסח את מטרותיה של החברה, סמכויותיה וכדומה. בנוסף, יש לצרף גם את הצהרת בעלי מניות החברה, הצהרה החתומה אל מול עורך דין, וכן הצהרת הדירקטורים הראשונים של החברה, שאלו יכולים לבצע את תפקידם.

בחירת רואה חשבון

בחירת רואה חשבון הינה שלב חשוב ומרכזי בהקמת כל חברה. רואה החשבון הינו אחד מבעלי המקצוע מולו נציגי החברה ידרשו לעבוד באופן שוטף. רואה חשבון זה מסייע לחברה לנהל ולבצע תהליכים פיננסיים שונים, על פי החוק ובהתאם למטרותיה השונות של החברה. בעת בחירת רואה החשבון, יש לוודא כי מדובר ברואה חשבון מקצועי ומיומן, בעל ניסיון בתחום וכן כזה העובד מול חברות שונות. תפקידו העיקרי של רואה חשבון זה הוא לעסוק בביקורת החשבונות של החברה ולנהל את הפן הפיננסי שלה. רואה חשבון מקצועי יעזור להגשים את מטרותיה וגם יבטיח כי אלו תוגשמנה באופן הנכון ביותר.