חייל משוחרר? - פותח עסק?

מאמר מערכת פורסם: 29.04.2012
חייל משוחרר? - פותח עסק? מאת: מומנטום למשתחררים, האתר הראשון שלך באזרחות

כל השירות הסתובב לך בראש הרעיון לפתוח עסק- בין אם מדובר בקייטרינג, חנות ואולי רכישת מונית. ועכשיו, אתה שובר את הראש מאיפה להשיג את הכסף? אז לרשותך עומדות מספר אופציות.
האפשרות הראשונה הינה כמובן לקחת הלוואה, בין אם מקרובי משפחה, מהבנק או לחלופין להיעזר בהון העצמי שלך – הקרן מבר המצווה, כספים שחסכת ואולי הפיקדון?

כחייל משוחרר, הינך זכאי לדמי פיקדון בעבור כל חודש בו שירתת, ובהתאם לתפקידך הצבאי. במידה ושירתת כלוחם, הרי שלאחר שחרור עומד לרשותך סכום של 27,927 ₪. סכום מכובד, לא? במהלך חמש השנים הראשונות סכום זה עומד לרשותך לצורך מימושו לאחת מחמש המטרות הבאות: לימודים, הכשרה מקצועית, נישואין, דיור והקמת עסק.
במאמר זה נתמקד באופן בו ניתן לממש הפיקדון לצורך הקמת עסק.

היכן נמצא הכסף שלי?

כספי הפיקדון נשמרים בבנק לאומי ובבנק הפועלים, היכן שתבחר לממש את הפיקדון (סביר להניח בבנק שיותר קרוב לביתך). אז כפי שבטח ניחשת, מדובר בפרוצדורה בירוקרטית הדורשת שתגיע לאחד מסניפי הבנק עם מספר מסמכים. חשוב לוודא היטב מהם המסמכים הנדרשים, טרם הגעתך לסניף. במידה ולא תציג מסמכים אלו, לא תוכל לממש את הפיקדון. בהמשך הכתבה נפרט מהם המסמכים אותם תדרש להציג.

לאלו מטרות תוכל להשתמש בכספי הפיקדון?
 • פתיחת עסק עצמאי
 • הקמת/הצטרפות לשותפות
 • הקמת/הצטרפות לחברה (אשר אינה נסחרת בבורסה) או רכישת מניות בחברה בע"מ (אשר אינה נסחרת בבורסה)
 • רכישה/השכרת מונית ציבורית או זכות ציבורית

הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים

במידה וברצונך לממש את הפיקדון לצורך הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים, עליך להגיע לאחד מסניפי הבנקים שצוינו ולהציג את האישורים הבאים:

 • תעודת זהות
 • מס הכנסה –אישור פתיחת תיק עוסק במס הכנסה
 • מע"מ –תעודת עוסק ממע"מ
 • מסמך משפטי (כדוגמת חוזה משפטי) אשר מעיד על בעלותך או שותפותך בעסק.
 • חשבונית מס/קבלה עבור ציוד או שירותים אשר רכשת עבור העסק, החל ממועד הקמת העסק.
 • במידה וברצונך להשתמש בפיקדון לצורך תשלום השכירות עבור המבנה המשמש את העסק, עליך להציג אישור תשלום ארנונה עסקית (מבנה המיועד לעסק).

חברה בע"מ – הקמת חברה או הצטרפות לחברה בע"מ

במידה וברצונך לממש את הפיקדון לצורך הקמת חברה בע"מ, עליך להגיע לבנק עם האישורים הבאים:

 • תעודה זהות
 • מס הכנסה –אישור פתיחת תיק על שם החברה
 • מע"מ –תעודת עוסק מורשה של החברה
 • מניות –אישור עו"ד ו/או רו"ח ו/או פלט מרשם החברות המתייחס לבעלי המניות בחברה, בהם יופיע גם שמך, החייל המשוחרר. כמו כן אישור זה צריך לציין כי מניות אלו אינן נסחרות בבורסה.
 • רו"ח –אישור רואה חשבון המציין את הסכום שהשקעת בחברה (חוץ מהלוואת בעלים). על סכום זה להיות בגובה לפחות 25% מהבעלות.
מידע נוסף אודות מימוש הפיקדון לצורך הקמת או הצטרפות לעסק, ניתן למצוא בטופס הדרישה לקבלת המענק.