שיתוף פעולה
תאריך הקלטה01.02.2005, הווארד ריינגולד, משך סרטון 19:34

הווארד ריינגולד מסביר ששיתוף פעולה הוא צורת חיים קדומה וטבעית שסייעה בפיתוח הכלכלה המודרנית