החוק חונק את היצירתיות
תאריך הקלטה01.03.2007, לארי לסיג, משך סרטון 18:59

לארי סייג טוען שחוקים שנועדו להגן על זכויות יוצרים ברשת, מעקרים את היצירתיות ומציע דרך ליצור איזון בין הצורך להגן על היצירה לבין חופש היצירתיות