מילון מונחים פיננסיים לעצמאיים

מאמר מערכת פורסם: 27.03.2017
מילון מונחים פיננסיים לעצמאיים

גל שביט

אג"ח

איגרת חוב היא מכשיר פיננסי המשמש לגיוס הון על ידי חברות או גופים ממשלתיים. רכישת אג"ח היא למעשה הלוואה שהרוכש מעניק לגוף שהנפיק את האג"ח, וכמו כל הלוואה היא נושאת ריבית רווח עבור המלווה.

מנייה

מנייה היא מכשיר פיננסי המהווה אחוז מסוים מבעלות על חברה. בעל המניות הוא בעלים של חלק מהחברה וככזה הוא זכאי לחלק מרווחיה, במידה והיא מחלקת רווחים לבעלי המניות, וזכאי להשתתף באספות בעלי המניות.

כתבי אופציה

נייר ערך המונפק על ידי החברה ומקנה את הזכות לרכוש כמות מסוימת של מניות במחיר קבוע מראש, עד לתאריך מסוים. מימוש כתב האופציה (רכישת המניות בפועל) היא כדאית כאשר מחיר המניה עולה ונוצר פער בין מחיר הרכישה המובטח באופציה למחיר רכישת המניות באותו היום בשוק ההון.

אג"ח להמרה

אג"ח להמרה הוא נייר ערך המונפק (לרוב) על ידי חברות. אג"ח להמרה יכול לתפקד כאג"ח לכל דבר או כאופציות: ניתן להמירן למניות בחברה שהנפיקה אותן.  אפשר לסחור באג"ח להמרה כאג"ח או כאופציות. את ההמרה מאג"ח למניות (מימוש) ניתן לעשות כאשר זה משתלם כלכלית.

חתם

חברה המלווה תהליך של הנפקת מניות ומתחייבת לרכוש את המניות שלא ימכרו לציבור בהנפקה.

אופציה לעובדים

תוכנית אופציה לעובדים היא דרך תגמול והטבה לעובדים, לרב ותיקים או מרכזיים, בה הם זכאים לקבל כמות מסוימת של אופציות בחברה, הניתנות למימוש בתנאים מסוימים. תנאי המימוש לרב כוללים זמן קבוע בו העובד נשאר כחלק מהחברה. תוכנית אופציות לעובדים יכולה להגביר את נאמנות העובדים ואת המוטיבציה להביא להצלחת החברה.

מנוף אופציה

שינוי מחיר האופציה כתוצאה משינוי אחוז אחד במחיר המניה. במידה ויש תחזיות חיובית להמשך צמיחה של החברה ובעקבותיה התחזקות נוספת של המניהשינוי מחירי האופציות ישקפו את התחזיות הללו. לכן ככל שהמנוף גדול יותר כך הסיכוי לרווח גדול יותר.

אופציה אירופאית

אופציה שניתן לממשה רק בתאריך פקיעתה. ניתן לסחור באופציות אירופאיות בכל תאריך עד לתאריך פקיעתן. דוגמה לאופציה אירופאית היא אופציית מעוף.

אופציה אמריקאית

אופציה הניתנת למימוש ולמסחר בכל תאריך עד לתאריך הפקיעה. בניגוד לאופציות אירופאיות, אופציות אמריקאיות ניתן גם לממש לפני תאריך פקיעתן ולא רק לסחור בהן. כאשר יש תנודתיות גדולה במחירי המניה, אופציה אמריקאית עדיפה על אופציה אירופאית כיוון שהיא מאפשרת את מימוש האופציה בנקודת זמן שבה המנייה נמכרת במחיר גבוה. כתב האופציה מאפשר רכישת המניה בהנחה משמעותית, גם אם נקודת הזמן הזו מגיעה לפני תאריך פקיעת האופציה.

אופציות בתוך הכסף / מחוץ לכסף / בכסף

הפער בין מחיר הבסיס שנקבע בכתב האופציה לבין מחיר מימוש האופציה. כאשר מחיר המניה עולה, אופציות מאפשרות, למעשה, את רכישת המניות במחיר מוזל. במידה והאופציות נמכרות באותו היום שבו הן ממומשות (המניה נקנית במחיר הנקוב באופציה) נוצר רווח לטובת בעל האופציה ואז מדובר על אופציה בתוך הכסף. כאשר מחיר המניות ירד לעומת המחיר הנקוב באופציה, מימוש האופציה משמעו הפסד ואז מדובר על אופציה מחוץ לכסף. אופציות מחוץ לכסף אין טעם לממש. כאשר אין לא רווח ולא הפסד – מדובר על אופציה בכסף.

תוספת מימוש

העלות הנוספת הנדרשת למימוש כתב אופציה.                        

ארביטראז'

ביצוע פעולות במקביל על אותו נכס פיננסי הנסחר בבורסות שונות או באופני תמחור שונים בפערי מחיר. ארביטראז' מאפשר להפיק רווח ללא סיכון תוך ניצול פערי המחיר הללו. דוגמה לארביטראז' – רכישת מניות של חברה מסוימת בבורסת תל אביב בזול ומכירת אותו מספר של מניות בו זמנית בבורסה בניו יורק במחיר גבוה יותר, כאשר החברה נסחרת גם כאן וגם שם.

מדד מעו"ף

מדד מעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) הינו המדד העיקרי בבורסה בתל אביב. הוא מורכב ממניות 25 החברות המובילות בבורסה התל אביבית. הרכב החברות הנכללות במדד מתעדכן פעמיים בשנה.

מניית בכורה

מנייה המקנה עדיפות בחלוקת רווחי החברה ובחלוקת הנכסים לאחר פירוק החברה.

שוק דובי / שורי

שוק בו מחירי המניות עולים או יורדים לאורך זמן. אם מחירי המניות יורדים לאורך זמן השוק נקרא שוק דובי, אם המחירים יורדים לאורך זמן השוק נקרא שוק שורי.

הון חוזר

ההפרש בין נכסים שוטפים והתחייבויות החברה. מדובר בפרמטר הבוחן את נזילות החברה לטווח קצר בעסק מסוים. כאשר ההפרש הוא גדול אז מדובר בחברה עם נכסים יחסית מרובים והתחייבויות מעטות, דבר המקנה לה עמידות מסוימת במקרה של קושי.

מאזן

דו"חות המשקפים את נכסי החברה והתחייבויותיה במועד מסוים והוא חלק מהדו"חות שעל העסק לנהל.

מכפיל רווח

היחס בין שווי השוק לרווח הנקי של החברה. מכפיל רווח משמש ככלי להערכת שווי חברות. משמעותו למעשה היא תוך כמה זמן תוחזר ההשקעה בחברה, בהנחה שקצב הצמיחה הנוכחי שלה יישאר קבוע.

ריבית הלייבור

שער הריבית הבין בנקאית לביצוע עסקאות בינלאומיות. השער נקבע על ידי חישוב ממוצע הריביות הבין בנקאיות של ארבעה מתוך שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.

מדד שארפ

מדד המשקלל תשואה וסיכון. מדד זה משמש כדי לענות על השאלה האם הרווח הצדיק את הסיכון שנלקח, הוא מה רמת הסיכון המשוקללת של מכשירים פיננסיים שונים כגון מניות, קרנות נאמנות ועוד.

מדד SP 500

 

מדד המשקף את מצב שוק המניות האמריקאי ומייצג 500 חברות מובילות בשוק. 


    מאמרים שיכולים לעניין אותכם: