ביטחון
תאריך הקלטה01.07.2005, איב אנסלר, משך סרטון 13:48

איב אנסלר חוקרת את ההשתוקקות שלנו לביטחון- ממה היא נובעת ועל מה היא משפיעה