מתי ביטוח הרכב שלכם נחשב כהוצאה מוכרת?

מאמר מערכת פורסם: 07.05.2017
מתי ביטוח הרכב שלכם נחשב כהוצאה מוכרת?

ענת פלדמן

תקנות אחזקת רכב עבור עצמאיים משתנות אחת לתקופה וגם אז לא תמיד ברור מה מוכר ומה לא. האם ניתן לקזז מע"מ ברכישת רכב חדש? מה לגבי פחת? קנסות? היטלים של כביש 6? ביטוח רכב? כדי שהדברים יהיה קצת יותר ברורים בואו נפשיל שרוולים ונתחיל לעשות סדר.

מה נכלל בסעיף "הוצאות רכב"?

אפשר להסתכל על נושא "הוצאות רכב" בשני אופנים: כמה זה באמת עולה לנו, וכמה מתוך מה שעולה לנו נחשב בכלל כהוצאה מוכרת על-ידי רשויות המס. רכב זה לא דבר זול: מלבד הסכום הנכבד שיש להוציא על רכישת הרכב (ובכלל זה המע"מ על הרכב) הרי שעלות רכב כוללת מגוון נרחב של הוצאות והפסדים כספיים: ירידת ערך, טיפולים שוטפים במוסך, תשלומי ביטוח רכב, תשלום עבור צריכת הדלק, דמי חנייה, קנסות, תשלום אגרות, רישוי או טסטים ועוד. במידה ומדובר ברכב ליסינג, הרי מדובר ברכב חכור – ומה אז?

עצמאיים ובעלי עסקים קטנים אשר רוכשים רכב פרטי שמשמש גם לעסק ואינו מוצמד לעובד, יכולים לקבל הכרה בחלק מהוצאות הרכב: דלק ושמן, חנייה, ביטוח רכב (מכסה גם ביטוח מקיף וגם ביטוח חובה), אגרת רישוי, טיפולים במוסך, תשלום עבור נסיעה בכביש 6 ופחת.

בנושא חנייה מבדילים בין חנייה ליד מקום העסק (חנייה קבועה) ובין חנייה המרוחקת מהעסק, למשל בעת ביקור בבית הלקוח.

קנסות או עונשים כספיים אחרים הנוגעים לרכב לעולם אינם מוכרים כהוצאות רכב.

אבל פה העניין לא נגמר, כי ההכרה בהוצאות נקבעת לפי מספר גורמים.

רכבים מסחריים

הגורם המשפיע הראשון הוא סוג הרכב. רכב פרטי שמשקלו הוא עד 3.5 טון דינו אחד, רכב מסחרי כבד יותר דינו אחר. כבר עכשיו אפשר להפוך את העניין לפשוט יותר: ההכרה בהוצאות רכבים מסחריים נרחבת בהרבה וכוללת החזר מע"מ ברכישה והכרה ב-100% מהוצאות הרכב.

עבור עצמאיים שעבורם הרכב הוא הכרח, לדוגמה בעל מקצוע שעובד בבתי לקוחות או מוביל ציוד, כדאי לשקול רכישת רכב מסחרי ולו בשל ההכרה הזו. 

רכבים המוצמדים לעובד

עם זאת, ישנם עצמאים רבים שעובדים עם רכבים פרטיים ואלה מקרים מעט יותר מורכבים (אבל אל דאגה, אנחנו פה כדי להסביר):

הדבר השני שמשפיע על ההכרה בהוצאות הרכב הוא הצמדת הרכב. עצמאי שהוא בעל העסק לא יכול להצמיד רכב אל עצמו, אך יכול להצמיד את הרכב לאחד מעובדיו, גם אם העובד הזה הוא בן או בת הזוג העובדים בעסק אך אינם רשומים כבעלים. במקרה הזה, העובד ישלם עבור שווי הרכב אשר ינוקז ממשכורתו, אך הוצאות הרכב דוגמת תשלום ביטוח הרכב יוכרו לבעל הרכב ב-100%. אם מדובר בבן או בת הזוג השאלה המתבקשת היא מה שווה יותר: ירידת המשכורת עקב תשלום עבור שווי הרכב לעומת הכרה בכל ההוצאות?

רכבים מושכרים (למשל ליסינג תפעולי)

כאשר הרכב אינו בבעלות בעל העסק או העצמאי, אז התשלום עבור ההשכרה מוכר גם הוא (באופן מלא או חלקי) כהוצאה.

סוג העוסק

ישנם סוגי עסקים אשר הרכב משמש עבורם מהות: נהגי מוניות, מורי נהיגה או רכבי סיור. אחוזי ההכרה בהוצאות הרכב עבורם שונים מאחוזי ההכרה עבור בעלי עסקים אשר משתמשים ברכב לצרכי העסק אך אינם מרוויחים מהשימוש בו באופן ישיר.

ייעודי לעסק או לשימוש מעורב?

ישנם מקרים מיוחדים בהם ניתן להכיר בהוצאות הרכב במלואן גם עבור רכבים פרטיים. המקרים האלו כוללים רכבים שמשמשים לפעילות מבצעית או ביטחונית, רכבים שאינם מיועדים להסעת נוסעים וגם מולבש עליהם ציוד עבודה באופן קבוע ורכבים שיועדים לשימוש עסקי של המעביד בלבד ונשארים במקום העבודה בסיומו.

בכל יתר המקרים, ההנחה היא כי הרכב מיועד לשימוש מעורב (כלומר, עסקי ופרטי) ולכן רק 45% מהוצאות הרכב מוכרות. גם פה חשוב להדגיש כי לא מדובר בכלל הוצאות הרכב אלא רק ההוצאות המוכרות: דלק, מוסך, ביטוח רכב וכדומה. כך למעשה, אין משמעות מיוחדת לחלוקת הנסיעות לפי אלו ששימשו לעסק ואלו ששימשו לנסיעות פרטיות כיוון שהגדרת האחוז מקבעת את החלק היחסי של התשלום.

במקרים בהם יש הכרה בפחת, ההנחה היא של פחת בגובה 15% מערך הרכב מדי שנה.

היוצא מהכלל: חנייה קבועה בסמוך למשרד

ההוצאה המוכרת היחידה שתמיד מזכה ב-100% הכרה היא עבור חנייה קבועה ליד המשרד. לגבי יתר החניות, למשל בסמוך ללקוחות, ההכרה היא כבכל יתר הוצאות הרכב המעורבות, כלומר, הכרה בגובה 45%.

מע"מ

לרוב, אפשר לקזז שני שלישים מהמע"מ על הוצאות הרכב המוכרות בלבד (דוגמת ביטוח רכב או שטיפת הרכב), לא כולל רכישת הרכב עצמה (אז לא ניתן לקזז מע"מ כלל למעט במקרים מיוחדים).


    מאמרים שיכולים לעניין אותכם: